Aktualności

Nasza firma zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Oferujemy odbiór odpadów, ich segregację i recykling.

Procesowi podlegają odpady technologiczne oraz opakowaniowe.

Nawiążemy współpracę z zakładami PTS ,wytwarzającymi i segregującymi odpady,Org. Odzysku, Przetwórcze zdolności wynoszą ponad 3000t/rok.